OXLO-KONFERANSEN 2014: MØTEPLASSER EN VIKTIG ARENA FOR INTEGRERING OG NYTENKING

For påmeldingsinfo og program klikk her. Innledere på OXLO-konferansen Per Fugelli er lege og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han er kjent som en ivrig samfunnsdebattant og har siden tidlig på 90-tallet deltatt i en rekke debattprogrammer, både på TV og radio. Fugelli ble i 2013 ble tildelt Fritt Ords Pris for å være […]

For påmeldingsinfo og program klikk her.

Innledere på OXLO-konferansen

Per Fugelli er lege og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han er kjent som en ivrig samfunnsdebattant og har siden tidlig på 90-tallet deltatt i en rekke debattprogrammer, både på TV og radio. Fugelli ble i 2013 ble tildelt Fritt Ords Pris for å være en stemme for kreftsyke.

 

Morten Wasstøl er avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten. Oslo er en liten by i verdensmålestokk, men en by i rask vekst. Oslos befolkning øker hurtigst i Europa, en utvikling som gir både utfordringer og muligheter. Det legges stor vekt på at byen skal være et godt sted å bo med tilstrekkelig med møteplasser som skaper tilhørighet, stedsidentitet og samhandling. Møteplassene tilrettelegges for ulike brukergrupper og skal være tilgjengelige for alle. Det tas hensyn til barn og unges behov og det legges vekt på estetikk og kvalitet. Fra Plan- og bygningsetatens brosjyre om byutvikling i Oslo, 2013

Guro Ødegård er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har fulgt utviklingen i flere flerkulturelle lokalsamfunn – og spesielt på Veitvet, og har sett på samspillet mellom ulike aktører. I organisasjonslivet må det være rom for både å skape trygghet gjennom fokus på egne behov og egen kultur – og å bygge broer mellom ulike grupper. Tilrettelegging og oppfølging fra det offentlige er en viktig ingrediens for suksess og integrering.
Cicilie-Merethe Fagerlid er sosialantropolog med tilknytning til Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Fagerlid har doktorgrad i sosialantropologi og har hatt praksisplass ved Trondheim Folkebibliotek. Hun har gjort feltarbeid blant britiske sør-asiater i London og i et poesimiljø i Paris hvor mennesker i alle aldre og med svært ulik sosial og etnisk bakgrunn ble bragt sammen. For tiden skriver hun bok om Furuset bibliotek basert på deltagende observasjon og intervjuer.

 

Rabita – Det Islamske Forbundet (DIF)er et aktivt trossamfunn som driver mange forskjellige aktiviteter og har over 2400 medlemmer. DIF jobber blant annet for positivt integrering av muslimer i det norske samfunnet og dialog og samarbeid mellom forskjellige religiøse grupper. Rabita har flere undergrupper.

Zakaria Saaliti er ansvarlig for alle ungdomsaktivitetene i moskeen og er leder for Ungdomsavdelingen. Til daglig jobber han som investeringsrådgiver og er utdannet siviløkonom. 

Minhaj-ul-Quran er en internasjonal organisasjon grunnlagt 1980 i Lahore, Pakistan. Den fremmer religiøs moderasjon, inter-religiøs dialog, og en moderat tolkning av islam med metoder fra sufismen. Organisasjonen har etablert avdelinger i 90 land, og i 1990 åpnet den første avdelingen i Oslo. Oslo-avdelingen har i dag ca 3 300 medlemmer. De driver flere underforum: Minhaj Velferd Norge, Minhaj Kvinneforum, Minhaj Konfliktråd, Minhaj ungdom og Minhaj Naat Council.

Ayesha Iqbal Khan er styreleder i Minhaj Kvinneforum, og jobber som programrådgiver i Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i NAV Ullern.

Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god oppvekst. Rundt 400 engasjerte og dyktige frivillige driver inkluderende aktiviteter for kvinner, hovedsakelig med minoritetsbakgrunn, og barn i sårbare situasjoner. Blant aktivitetene i Kvinnefeltet er: Stella Røde Kors kvinnesenter som fokuserer på kompetanseheving og selvutvikling gjennom et bredt tilbud, MARTE nettverksenter som er et tilbud til aleneforsørgere og barna deres og kvinnekafeene, som er åpne møteplasser i Oslo sentrum, i Groruddalen og på Mortensrud der kvinner ukentlig møtes til sosialt samvær og fysisk aktivitet.

Therese Olsen Svartdahl er leder for Stella Røde Kors kvinnesenter. Michelle Yvonne Scott er koordinator ved MARTE nettverksenter.

 

 

Stikk-innom åpnet dørene i 2008 som en åpen møteplass for beboerne på Veitvet-Sletteløkka. Dette var et tiltak gjennom Groruddalssatsingen på Veitvet – Sletteløkka. Målet var at beboerne skulle «stikke innom» og at satsingen skulle få til en dialog med beboerne. Dette har gått over all forventning, og den store aktiviteten i lokalsamfunnet med innsats både fra bydel og fra frivillige organisasjoner har ført til at et nytt, stort og flott kultur og nærmiljøsenter skal bygges – med oppstart høsten 2014!

Trude Mette Johansen har vært prosjektleder ved Stikk-innom og er nå teamleder for Veitvet nærmiljøsenter i Bydel Bjerke.

Kathleen Morley driver organisasjonen “Bok på Veitvet”, som har etablert et alternativt bibliotek på Veitvet senter.

Tøyen er et område med en rekke levekårsutfordringer. I løpet av de siste årene har flere beboere selv tatt grep for å bedre situasjonen – og har fått ting til å skje! Løft Tøyen er en sammenslutning av fire beboergrupperinger som jobber for å bedre bo- og oppvekstforholdene. En av disse grupperingene erTøyeninitiativet som startet våren 2013. I tillegg til å jobbe for at beboerne får medvirkning i politiske prosesser, har Tøyeninitiativet også startet konkrete aktiviteter som f.eks. 5-årsklubben som er en møteplass for femåringer i Tøyen skoles skolekrets og deres foreldre. En annen gruppering er Tøyenkampanjen, som holder gratisarrangementer og som gjennom sin Facebookside med informasjon om Tøyen og aktiviteter i området skaper en viktig digital møteplass for beboerne.

Elise Koppang Frøjd, Sigrid Klæboe Jacobsen og Arfi Ali representerer Løft Tøyen og Tøyeninitiativet.

Områdeløft Tøyen er en del av Oslo kommunes Tøyensatsing. Områdeløftet ledes av Bydel Gamle Oslo, og innebærer et femårig program med oppstart 1. januar 2014.

Hanne Marie Sønstegaard er nyansatt prosjektleder.

Foto: NRK

Rajan Chelliah er journalist og arbeider som programleder for Migrapolis i NRK.