Invitasjon til seminar ”Rasisme i hverdagen”

0Shares

Gratis adgang.

På årets Bollywood festivals seminar vil vi snakke om våre erfaringer med det flerkulturelle Norge. Flere med minoritetsbakgrunn opplever rasisme i hverdagen i Norge. 

I Panelet sitter: Anita Rathore (OMOD) Yousef Assidiq (Minotenk), Gunnhild Aakervik (MIA), Thomas Talawa Prestø (Agenda X), Isah Rakeem (skeiv verden), Eero Olli (LDO) og Sylo Taraku (LIM)

Ordfører i Lørenskog Åge Tovan er gjest!

Vi vil diskutere følgende under seminaret:

– Hva vil det si å være rasist og hva betyr hverdagsrasisme?
– Hvordan kan man forebygge og hindre hverdagsrasismen?
– Hva kan enkeltpersoner gjøre for å motarbeide hverdagsrasismen?
– I hvilken grad kan samfunnet i enda større grad legge til rette for at hverdagsrasismen blir mindre?

Sted og dato : Tirsdag 9. september 2014 kl. 17.00-20.30 på Vasshjulet i Lørenskog Hus! Adresse: Festplassen 1,1473 Lørenskog

Program for seminar om Rasisme i hverdagen:

17.00: Registrering og servering av indisk snacks og drikke.
17.30 – 19.45: Paneldebatten starter.
20.00 – 20.30: Lett servering og drikke.

Vi vil sette stor pris på at du vil delta på seminaret. 

Med vennlig hilsen
Festivalssjef Nasrullah Qureshi & Seminar koordinator Noshin Saghir

Bollywood festival Norge
5.-11.september 2014
Lørenskog Hus- kino
www.bollywoodfest.com