Hvilke faktorer påvirker kommunikasjonen mellom barnevernstjenesten i Oslo og minoritetsbefolkningen?

Enhet for mangfold og integrering inviterer til kontaktforum.

Velkommen til et Kontaktforum som vil ha fokus på hvordan intern kommunikasjonssvikt påvirker måten man prøver å nå hverandre på, dvs barnevernstjenesten i Oslo og minoritetsbefolkningen.

Program:
• Rowena B. Teodocio, enhetsleder ønsker velkommen

• Siv Anne Dimmen – Spesialkonsulent fra barne- og familieetaten, Oslo kommune
«Barne- og familieetatens kompetansetilbud til barnevernstjenesten» 

• Elisabeth Langeland Gracia – Fagutvikler Stovner barnevernstjeneste – «PROKUS prosjektet og utfordringene»

• Rachida Battakh – fra Rahma Konfliktråd – God praksis – fordeler og ulemper

• Sissel Marie Neumayer– Seniorrådgiver ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – « BUFdirs arbeid for bedre dialog mellom barnevernstjenesten og minoritetsbefolkningen»

• Regina Adahada – Pan African Women`s Association – God praksis – fordeler og ulemper

• Debatt: Spørsmål og innspill i en etterfølgende paneldebatt. Rachida Battakh, Siv Anne Dimmen, Elisabeth Langeland Gracia, Sissel Marie Neumayer og Regina Adahada

Torsdag 11. september kl 09.00 – 12.00

BU-salen, Bydel Grünerløkka, Markveien 57, inng. Korsgata

Påmelding: [email protected]
Tlf: 23 42 27 27 / 23 42 27 30
Påmeldingsfrist: Tirsdag 9. september. Det er begrenset med plass.