Vikenkonferansen 2104

Foto: Illustrasjon
Foto: Foto: Michael Ray VC Angeles
Viken senter for psykiatri og sjelesorg inviterer til Vikenkonferansen 2014: "I møte med flyktninger - prosessen med å være seg selv. Identitet i endring." Velkommen til Tromsø 21. og 22. oktober!
0Shares

Årets Vikenkonferanse er den niende i rekken av årlige nasjonale konferanser i regi av Viken senter. Konferansen har fagtemaene “kultur, religion og psykisk helse” som sine hovedområder og er en arena for alle som arbeider med asylsøkere, flyktninger og innvandrere i Norge.

Vikenkonferansen skal bidra til kompetanseheving og øke forståelsen om flyktninger, asylsøkere og innvandreres situasjon i møte med det norske samfunn og helsevesen. I år rettes hovedfokus endringsprosesser disse står i som kan være utfordrende for liv og helse, og det er også et fokus på ivaretakelse av hjelpernes situasjon i møte med flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

Årets konferanse har fokus på identitet, hva er fast og hva er foranderlig? Hvem er jeg? Hvem tør jeg å være i møte med andre? Hva er til hjelp og hva er til hinder for å finne egen identitet?

Målgruppe: Målgruppen for denne konferansen er ansatte i kommunale og private asylmottak, kommunehelsetjenesten, NAV, spesialisthelsetjenesten, politiet, voksenopplæringen, skoleverket, flyktningtjenesten, krisesentre, menigheter, frivillige organisasjoner og andre som jobber med flyktninger, asylsøkere og innvandrere i norske kommuner.

Foredragsholdere og workshop-holdere 2014: dikter Yahya Hassan, prof.dr.med. Lars Lien, dr.Peter Donders, psykiatrisk sykepleier Marianne Bach, psykolog Steffen Svendsen, barnevernspedagog Nina H. Sinding-Larsen, Susanne Øvergaard, leder Minotenk Linda Alzaghari, psykolog Lene Bergraf og Mindfulness-instruktør Anne Grini er bare noen av foredragsholderne og workshopholderne ved årets spennende konferanse.

Bakgrunn for valg av tema: Prosessen med å være seg selv er en prosess vi alle står i, men jo mer sårbar livssituasjon vi er i, dess vanskeligere kan endringene oppleves, for enkeltindividet, familien eller samfunnet. Assimilering, segregering eller integrering? Og hva når sider av oss selv har måtte bli holdt skjult pga fare for vold og overgrep med bakgrunn i individets seksualitet eller religion?

Mer informasjon om konferansen er lagt ut på Vikensenterets side: