Invitasjon til dialogmøte med ledere av invandrerorganisasjoner i Oslo

0Shares

 

Dato: 04. Desember 2015 fra kl 17:00 til 20:00 (gratis matservering:hallal)

Adresse: Stiftelsen Amathea, Pilestredet Park 7
 

Innvandrerorganisasjoner har stor betydning for innvandreres integrering i det norske

samfunnet. Organisasjonene er viktige brubyggere mellom det norske samfunnet og

innvandrermiljøer. Organisasjonene MiR, PMV og Stiftelsen Amathea har en oppfatning at

mange innvandrerorganisasjoner kan spille en stor rolle på det helsefremmende og

forebyggende områdene der mange innvandrere sliter med; for eksempel

barneoppdragelse, å støtte barn i deres skolegang, å veilede barn og ungdom i et ukjent og

komplisert system.
 

Arrangørene av dialogseminaret; MIR, PMV og Stiftelsen Amathea inviterer ledere av

innvandrerorganisasjoner til å bli kjent med hverandre; det vil si introdusere hva vi jobber

med i forhold til det helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi inviterer dere til dialog

om hvordan vi kan samarbeide videre.
 

Målet med dialogseminaret er:

1. Gi en kort introduksjon av MiR, PMV og Stiftelsen Amathea og prosjekter vi jobber

2. Dialog angående utfordringer knyttet til barneoppdragelse med fokus på bruk av

vold og tvang

3. Hvordan kan innvandrerorganisasjoner bidra til forebyggendearbeid i samarbeid

med frivillige og ikke-statlige organisasjoner. Dialogen vil gi anledning til

representanter av organisasjoner til å dele deres tidligere erfaringer samt deres

plan til framtiden.
 

For Påmelding: send email til [email protected] eller ring 97585703