Innvandrerorganisasjoner støtter flyktninger

Flyktningestrømmen vil ha positive effekter for AS Norge, hevder Statistisk sentralbyrå (SSB). Bildet viser syriske flyktninger på vei til Tyskland gjennom Ungarn og Østerrike

Utgangspunktet for møtet er et ønske om å bidra til å gjøre situasjonen for flyktninger i Oslo bedre. Mange sitter lenge på mottak og trenger noen å snakke med, nye venner, aktiviteter ute og inne, flere prosjekter for både unge og voksne. På møtet vil vi snakke om hvordan vi direkte kan hjelpe til.

Vi ser et stort positivt engasjement rundt mottakelsen av flyktninger til byen, men også negative holdninger og hat har fått grobunn. Alle skal behandles med respekt og medmenneskelighet – og dette er noe vi vil fokusere på.

– Hør mere om hvordan du kan bidra til en bedre hverdag for flyktninger.

– Har du lyst til å bidra med dine erfaringer, språkkunnskaper, som verge eller på mottak?

– De som vil kan ta med bidrag til flyktninger på asylmottak; for eksempel tegnesaker, blyanter, skriveblokker og annet skolemateriell.

Vi som inviterer er fire store innvandrernettverk og innvandrerråd i samarbeid med Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune og Radio Latin-Amerika: Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO; Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, RIO; Kvinner i Fokus, KIF og ERAS-nettverket.

Tid: Lørdag 13. februar klokka 10:00 – 14:00. Dørene er åpne fra kl 9:30.

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 (ved toppen av Slottsparken) se kart.

Påmelding: [email protected]

For mer informasjon ring til: 93615593 eller 91729637.

Program:

Velkommen, presentasjon av arrangørene; Houria Nasr El-Din fra Kvinner i Fokus, KIF

Åpning av konferansen ved Marianne Borgen, Ordfører i Oslo

Kunstnerisk innslag; Safaa J. Al-Saadi, musiker fra Syria

Flyktninger forteller sin historie

– Baba Kankani; kom som flyktning fra Ghana i 1986. Medlem av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, RIO

– Ahmad Dalati; kommer fra Syria, har vært i Norge i 2 år

Enslige mindreårige flyktninger – en spesielt utsatt gruppe:

– Barnevernets rolle og barns rettigheter; Cecilia Dinardi, jurist og barnerettsforkjemper

– Erfaringer fra Bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger; Bente Hagesæther, Bydel Østensjø

PAUSE

Fakta om flyktningsituasjonen og hvordan kan frivillige best bidra?

– Byråd for næring og eierskap; Geir Lippestad

– Utlendingsdirektoratet, UDI har ansvar for behandling av søknader fra flyktninger, drift av asylmottak og utvisningssaker; seksjonssjef Knut Berntsen

– Asylmottak – hva er utfordringene for ulike grupper som lever i mottak, hva trenger de -og hvordan kan frivillige bidra; Iris Hadziosmanovic, Torshov transittmottak

– Refugees Welcome to Oslo; Maria Kahn

– Studenter lager teknologiske løsninger på integrering; Mats Brekke og Christian Drablos

– Caritas – med jobb som mål; Alexander Golding

– Innvandrerorganisasjonenes bidrag for integrering og arbeid for flyktninger; Jorge Balarezo, leder til Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus hos INLO

Spørsmål og diskusjon

Konferansier: Martin Toft

Alle som ønsker å bidra eller vite mer om situasjonen for flyktninger i Oslo er

velkommen!