Ungdomskonferanse om engasjement, aktivisme og innovasjon

Tid: Lørdag 16. april 2016 kl. 10.00 – 15.30

Sted: Røde Kors Konferansesenter – Hausmannsgate 7

Konferansens mål er å synliggjøre ungdommers engasjement, våre ressurser og det vi er opptatt av. I tillegg ønsker konferansen å koble sammen ungdommer og ungdomsorganisasjoner i Oslo og finne ulike plattformer der vi kan bli hørt.

Konferansen vil være todelt. Den første delen vil bestå av inspirerende innlegg fra ungdommer, samt et panel som vil drøfte synliggjøring av det ungdommene er opptatt av. Den andre delen vil bestå av fire forskjellige workshops som vil forsøke å gi en praktisk tilnærming og verktøy til temaer som organisasjonsarbeid, arbeid mot rasisme og diskriminering, ungt entreprenørskap og feminisme og interseksjonalitet. Alle organisasjoner er invitert til å ha med infomateriell og/eller rollups.

Ta kontakt om din organisasjon ønsker plass på konferansen.

Ungdomsnettverket består av ulike ungdomsorganisasjoner i Oslo med felles mål om økt tilhørighet og bedre oppvekstvilkår for unge mennesker. Våre organisasjoner har forskjellige formål og jobber med mange temaer og tiltak, blant annet prosjekter som handler om arbeid, samfunnsengasjement, skole, utdanning, antirasisme og antidiskriminering, radikalisering, solidaritet, miljø og kultur, for å nevne noen.

For påmelding – epost med navn og kontaktinformasjon til [email protected]. Skrive gjerne noen ord om deg og/eller din organisasjon som vi kan legge til på en felles deltakerliste. Frist for påmelding er onsdag 13. april.

Mer info: : https://www.facebook.com/events/1694164687527228/