Asylsøkere til Norge – Forventninger for 2016

I fjor kom det 31 145 asylsøkere til Norge. Det er det høyeste antallet noensinne. To tredjedeler kom i månedene september, oktober og november. Flere forhold gjør at det nå er stor usikkerhet omkring hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge i 2016.

Hvordan vil avtalen mellom Tyrkia og EU påvirke antallet som kommer til Norge? Hvilke grensekontroller vil styrkes, fjernes eller opprettholdes innad i Europa? Og hvilke utfordringer vil vi møte hvis vi igjen opplever høye asylankomster?

Tid: Torsdag 14. april, kl 8.00–10.00
Sted: UDIs lokaler i Hausmannsgate 23, Oslo

Dørene åpner kl. 8.00. Vi serverer en lett frokost og kaffe før programmet starter kl. 8.30.
Frokostseminaret er gratis og åpent for alle, men det er begrenset antall plasser. Påmelding sendes til [email protected]
Frist for påmelding: onsdag 13. april

Velkommen!

Følg også vår facebookside for å holde deg oppdatert om frokostseminarene UDI arrangerer og om temaene vi vil ta opp der.