Rekruttering til scenekunst

Nordic Balck Theatre søker 8-10 unge mennesker mellom 18 og 25 år medtranskulturell bakgrunn, som har lyst til å delta to år i etutviklingsprosjekt innen teater og scenekunst, med hovedvekt påskuespillerens arbeid.

Gruppen skal arbeide seg gjennom et program som
omfatter skuespillertrening, workshops og produksjonsoppbygging under
ledelse av Nordic Black Theatres lærere. Deltagerne som gjennomfører
programmet vil få økonomisk støtte/stipend. Sted: Slurpen, Lakkegata 79 b.
Ta kontakt med prosjekttleder Nadir Guendouz.

Info: tel. 9849 7362, 2267 9360 –

[email protected]