Fellesrådet for Afrika lanserer seminarrekken Afrika Nå

Seminarene vil finne sted på Kulturhuset i Oslo hver tredje onsdag i måneden, og retter søkelys mot aktuelle saker og tematikk på det afrikanske kontinentet. Først ut er fokus på Sør-Sudan onsdag 24/8 med tidligere stabssjef i Ministry of Peace i Sør-Sudan, Peter Natana, journalist Maren Sæbø og demokratirådgiver i Norsk Folkehjelp, Audun Kolsrud Herning i panelet.

– Tanken bak konseptet er å tilrettelegge en fast plattform for å løfte diskusjoner og problemstillinger, men også positive nyheter og historier fra afrikanske kontekster, sier daglig leder i Fellesrådet Johan Hermstad. – Vi ser at det er et marked for mer og bedre informasjon om saker som ofte ikke når fram i media, men som det likevel finnes stor interesse for i det norske samfunn.

Seminarene vil reflektere og knyttes opp mot nyhetssaker og aktuelle hendelser som valg, store internasjonale møter, festivaler, pågående konflikter og humanitære kriser, men vil også ta for seg saker som er aktuelle over tid, eksempelvis arbeidsrett, handel, teknologi og kultur.

– Vi har nylig lagt ned store ressurser i oppdateringen av våre nettsider www.afrika.no og så et potensiale for å systematisere debatter og opplysningsarbeidet vårt også gjennom våre mange arrangementer, sier Styreleder Ingrid Aas Borge, som understreker at Afrika Nå vil rette seg mot et bredt spekter av målgrupper. – Vi ønsker å bidra med faglig tyngde så vel som mer lettbente arrangementer for nye Afrika-entusiaster, og ikke minst vektlegges bidrag og samarbeid med Afrika-diasporaen i Norge og viktige stemmer fra kontinentet, sier hun.

Fellesrådet for Afrika er en medlemsbasert solidaritets- og menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å utfordre de politiske og økonomiske strukturene og mekanismene som hindrer en rettferdig utvikling i Afrika. Informasjonstiltakene våre skal bidra til mer, bedre, kritisk og nyansert kunnskap om Afrika som reflekterer mangfold, makt og interessemotsetninger.