Nettverkskonferansen «Mangfoldige mannfolk»

Deltagelse: Gratis

Påmelding: [email protected] innen 1. september

Målet med konferansen er å bygge et nettverk mellom ulike frivillige og ideelle aktører som deler et engasjement for innvandrermenn og gutters situasjon. Konferansen er et første steg mot å forbedre aktivitetstilbudet for denne gruppen av gutter og menn, med sikte på økt samfunnsdeltakelse og integrering.  

Jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn har flere særskilte tilbud som Stella – Røde Kors kvinnesenter og MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Til tross for at gutter og menn utgjør hoveddelen av flyktninger og asylsøkere til Norge, finnes det ikke tilsvarende tilbud for menn og gutter.

Behovet for flere positive tiltak mot denne gruppen er stort. Ettersom manglene på særskilte tilbud for innvandrer- og flyktningemenn og gutter er et hinder for samfunnsdeltakelse og integrering.

Derfor ønsker vi å invitere aktuelle aktører på innvandringsfeltet til å dele sine erfaringer og bidra med å kartlegge manglene i det eksisterende tilbudet. Videre ønsker vi å invitere til diskusjon om hvordan vi kan utvikle og forbedre dagens tilbud.

Program

12.00: Uformell mingling og lett bevertning.

12.15: Innledninger fra:

Stella – Røde Kors kvinnesenter

Josef Yohannes – forfatteren bak tegneserien «The Urban Legend»

Prosjektet «Neven» – Kirkens Bymisjon

12.45: Gruppearbeid rundt følgende spørsmål:

 

–       Hvilke aktivitets- og kompetansehevende tilbud mangler for innvandrer- og flyktningemenn og gutter i Oslo?

–       Hvordan kan vi jobbe sammen for å utvikle slike tilbud? Hva trenger vi fra offentlige myndigheter, og hva kan vi gjøre selv?

 

13.45: Kulturelt innslag.

14.00 – 14.30: Presentasjon av gruppearbeid, plenumsdiskusjon og oppsummeringer.

 

Vel møtt!

Arr: Reform – ressurssenter for menn / Reform – resource centre for men

www.reform.no