OXLO-konferanse om foreldreveiledning

 
Konferansen ønsker å bidra til kunnskapsutvikling hos kommunalt ansatte og frivillige som jobber med forebygging, slik at de blir bedre på foreldreveiledning og andre foreldrerettede tiltak.

Gjennom dagen vil vi se på ulike aspekter rundt det forebyggende arbeidet og finne ut hva som kan gjøres for å styrke foreldre og øke deres engasjement i dette feltet. Det er et mål å belyse ressurser og kompetanse i de ulike miljøene, men også sette fokus på de utfordringer ulike aktører møter i sitt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Et annet mål er at denne konferansen ønsker å munne ut i videreutviklingen av bedre forebyggingsstrategier og bedre samkjøring av innsatsen på tvers av sektorer.

Konferansier: Linda Noor – Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank

PÅMELDING Påmeldingsfrist er 11. mai 2018 Meld deg på HER

08:30: Registrering
09:00 Velkommen

Forskning

• Foreldrenes betydning i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme – Strategier og tilnærminger, hva fungerer best? Stig Jarle Hansen, Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sentrale aktørers erfaringer med foreldrearbeid – Hva fungerer / fungerer ikke, og hvorfor? Samarbeid, forventninger og utfordringer

• Hvordan ser Politiet på foreldrenes / familiens rolle? Hva tilbyr Politiet? Andrè Baltazar Stormorken, Oslo politidistrikt, Forebyggende avsnitt

• SaLTos arbeid overfor foreldre som ledd i forebygging av radikalisering. May Britt Grunnaleite, SaLTo-koordinator i Bydel Bjerke

• Oppfølging av mødrene Fathia Kalif Musse, miljøterapeut på Uteseksjonen i Velferdsetaten (VEL) • Innvandrerorganisasjoners metoder og tilnærminger Abdifatah Hussein, Sagene kultur- og aktivitetssenter (SKAS)

• Moskèenes forebyggende strategier mot radikalisering med fokus på foreldre Shaheer Ghulam Nabi, Ungdomsansvarlig i Islamsk Råd, Norge (IRN)

Dialogforum – spørsmål og dialog med salen Med Andrè Baltazar Stormorken fra Politiet, May Britt Grunnaleite fra SaLTo, Fathia Kalif Musse fra Uteseksjonen, Abdifatah Hussein fra SKAS og Shaheer Ghulam Nabi fra IRN

11.30-12.00 Lunsj

Erfaringer og perspektiver fra utlandet

• Funn og metodiske betraktninger fra prosjekter og studier fra England

Synspunkter og forventninger fra innvandrermødre

• Hvordan forstår innvandrermødre sin egen foreldrepraksis, hva forventer de av forebyggende aktører og hvilke utfordringer møter de på? Ayesha Iqbal Khan, leder av nettverket Kvinner i Fokus (KiF) som representerer ca 40 kvinneorganisasjoner

Ulike tjenester og tiltak som naturlig kan virke forebyggende

• Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv? Om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer. Karin Källsmyr, avdelingsleder , Organisasjonen Voksne for Barn (VFB)

• Den Norske Turistforening Drammen og Omegn Havva Cukurkaya, fagsjef for inkludering

• Tøyen Sportsklubb (TSK) Karianne Hjallen og Sindre Andresen

Dialogforum – spørsmål og dialog med salen Med Ayesha Iqbal Khan fra KiF, Karin Källsmyr fra VFB, Havva Cukurkaya fra DNT Drammen og Omegn, Karianne Hjallen og Sindre Andresen fra TSK

Gode eksempler

• Marie Plahte Nærmiljøsenter – et kommunalt tiltak i regi av Bærum kommune. Ikhlaque Chan, daglig leder

• Samarbeidsforumet Groruddalen – et samarbeidstiltak mellom politiet, kommunale virksomheter og trossamfunnene i Groruddalen. Therese Lutnæs, mangfoldskontakt ved Stovner politistasjon

• Bydelsmødrene – et tiltak i regi av frivillige organisasjoner. Nasreen Begum, organisasjonsleder

15:00 Oppsummering og avslutning

Konferansen er del av prosjektet “Bevisste foreldre” som er støttet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.