Helse i alt vi gjør

 

Konferansen er en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. 

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper. 

Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Deltakeravgift: 750kr

For mer informasjon: http://www.uib.no/samfunnsutfordringer/115516/migrasjonskonferanse-helse-i-alt-vi-gj%C3%B8r

Frist for innsending av abstract: 25.mai. 
Lenke for innsending av abstract: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4695551

Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen, i samarbeid med NAKMI ved FHI Folkehelseinstituttet – NAKMI – Migrasjonshelse og Centre for global health ved Unioslo Global Health.