Tiltak «Sammen for en bedre hverdag»

 
Tematikk: Valg av utdanning og valg av partner
0Shares

Resultatmål: Psykososialt arbeid, kunnskapsformidling og forebygging av negativ sosialkontroll og konflikter.

Målgruppe: flerkulturelt ungdom, foreldre, fagpersoner og institusjoner/organisasjoner.

Antall deltagere: Max 40.

For å strukturere dialog mellom oss foreslår jeg følgende punkter:

1. Kort presentasjon av prosjektet v/ Tayyab Choudri.
2. Utfordringer i arbeidet knyttet til tema v/ Whyn Lam.
3. Forslag til løsninger (adressert til politikerne og departementet) v/ alle.
4. Andre ting vi mener kan være viktig å løfte opp knyttet til tema v/ alle.

Samarbeidsinstanser: IHSG, MIR, East Meets West. Tiltak er støttet av EMI og IMDi Øst.

Arrangementet er åpent og gratis for alle med servering.

Kort om foredragsholder:

Whyn Lam har 15 års erfaring med arbeid innenfor feltet hjem og skole. Hun er utdannet sosialantropolog og har jobbet med aksjonsforskning. Hun har skrevet bok ”Broer mellom hjem og skole”. Hun har forsket på ungdommer med innvandrerbakgrunn; både ungdommer i risikosonen og ungdommer som har ”lykkes” i det norske samfunnet. Hovedfokuset har vært vietnamesiske, somaliske og pakistanske ungdommer som har gjort det bra i det norske samfunnet. Hun har spesielt sett på hvilke faktorer som kan påvirke ungdommer som velger utdanning og jobb i motsetning til en kriminell løpebane.

Whyn Lam har i mange år holdt foredrag for politiskolestudenter om ungdomsarbeid. Hun holder også foredrag for skoler og barnehager og kan bidra i prosesser hvor ønsket er å skape et bedre samarbeid med foreldre og foresatte.