Universell utforming og likeverdige offentlige tjenester

Oslo by scorer høyt på integrering av minoritetsgrupper, selv om det fortsatt er mange utfordringer knyttet til dette, ifølge en ny europeisk beregning.
Foto: www.idg.no
Rapport fra undersøkelsen «Mystery Shoppers» Hvor står vi i dag? Hvordan kan vi bli bedre?
0Shares

Program

Velkommen – Rowena B. Teodocio, enhetsleder i EMI

Rapport fra undersøkelsen «Mystery Shoppers» – Eli Langslet, Mangfold i Arbeidslivet (MiA).
En brukerundersøkelse der personer med ulik funksjonsevne har testet tilbudet ved utvalgte
tjenestesteder i Oslo kommune. Målet har vært å finne ut hvordan tjenestene fungerer for ulike
grupper, hvordan kan tjenesten gjøres bedre, samt å få frem gode. Prosjektet er et samarbeid mellom EMI og MiA.

Innlegg og kommentarer til undersøkelsen:
 – Mystery shopper-deltaker, Espen Thomassen, deler sine erfaringer fra møtet med et NAV-
 kontor. Espen studerer universell utforming ved NTNU.
 – Hvordan utforme et publikumsmottak hvor alle føler seg velkommen. Marita Brennsund,
 avdelingsleder i NAV Nordre Aker
 – Sadia Jabeen Iqbal, Norsk Handikapforbund-ungdom, styremedlem for Kvinner i Fokus
 – Ann-Marit Sæbønes, leder for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Diskusjon og spørsmål fra salen

Teknologien som grensesprenger. Kristoffer Lium, universell-utformingsekspert i NRK.

Ansvar og tiltak i Oslo kommune – Videre arbeid for universell utforming og likeverdige tjenester:
– Velferdsetaten (VEL) har et overordnet ansvar for universell utforming i kommunen. Tone
Fostervold og Liselotte Flatabø.
– Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelse. Siri Koch-Larsen,
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA)
– OXLO-guiden for likeverdige tjenester. EMI tilbyr skreddersydd workshop for kommunale
virksomheter. Margrethe Siem og Nasim Ahzami Raknerud

For påmelding: [email protected] eller 23422730/91729637. Påmeldingsfrist: 30. april.