Universell utforming og likeverdige offentlige tjenester

Oslo by scorer høyt på integrering av minoritetsgrupper, selv om det fortsatt er mange utfordringer knyttet til dette, ifølge en ny europeisk beregning.

Program

Velkommen – Rowena B. Teodocio, enhetsleder i EMI

Rapport fra undersøkelsen «Mystery Shoppers» – Eli Langslet, Mangfold i Arbeidslivet (MiA).
En brukerundersøkelse der personer med ulik funksjonsevne har testet tilbudet ved utvalgte
tjenestesteder i Oslo kommune. Målet har vært å finne ut hvordan tjenestene fungerer for ulike
grupper, hvordan kan tjenesten gjøres bedre, samt å få frem gode. Prosjektet er et samarbeid mellom EMI og MiA.

Innlegg og kommentarer til undersøkelsen:
 – Mystery shopper-deltaker, Espen Thomassen, deler sine erfaringer fra møtet med et NAV-
 kontor. Espen studerer universell utforming ved NTNU.
 – Hvordan utforme et publikumsmottak hvor alle føler seg velkommen. Marita Brennsund,
 avdelingsleder i NAV Nordre Aker
 – Sadia Jabeen Iqbal, Norsk Handikapforbund-ungdom, styremedlem for Kvinner i Fokus
 – Ann-Marit Sæbønes, leder for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Diskusjon og spørsmål fra salen

Teknologien som grensesprenger. Kristoffer Lium, universell-utformingsekspert i NRK.

Ansvar og tiltak i Oslo kommune – Videre arbeid for universell utforming og likeverdige tjenester:
– Velferdsetaten (VEL) har et overordnet ansvar for universell utforming i kommunen. Tone
Fostervold og Liselotte Flatabø.
– Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelse. Siri Koch-Larsen,
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA)
– OXLO-guiden for likeverdige tjenester. EMI tilbyr skreddersydd workshop for kommunale
virksomheter. Margrethe Siem og Nasim Ahzami Raknerud

For påmelding: [email protected] eller 23422730/91729637. Påmeldingsfrist: 30. april.