Psykisk- og psykolososiale helse blant etniske minoritetsarbeidssøkere

0Shares

Siktemålet for oss er å øke bevisstheten om emnet blant flest mulig og bidra til utvikling av konkrete tiltak på tvers av ulike virksomheter.

Dr. psychol. Nora Sveaas, sjefpsykolog/leder av undervisningsenheten fra Psykososialsenter for flyktninger, vil holde hovedinnledning for å spore til dialog/diskusjon. I tillegg vil det bli presentasjon av noen konkrete satsninger på psykisk- og psykososiale helsefremendearbeid v/ Kari Hansen, leder av prosjektet Fleksibelt arbeid v/ Aetat Oslo og Akershus og Jan Kåre Berglid, rådgiver fra NHO.

Mesteparten av nettverkssamlingen vil bli brukt til diskusjon i mindre grupper og i plenum. Noen av problemstillingene som var bakgrunnstanker for dette initiativet vil vi muligens bruke som utgangspunkt for gruppediskusjonen. Det beste er om dere kan komme med innspill om spesifikke områder/problemstillinger som dere er mest opptatte av slik at vi kan tilpasse opplegget etter dem.

Det er begrenset med plass, så det gjelder å melde seg på så tidlig som mulig, senest 16. mai d.å. Påmelding til undertegnede på e-post: [email protected]com eller mobil: 97141503.

Noen bakgrunnstanker/problemstillinger:

Hva vet vi egentlig om de etniskeminoritetsarbeidssøkernes/arbeidstakernes psykiske- og psykososiale helse?

Hva vet vi om sammenhengen mellom etniske opprinnelse, psykisk-/psykososiale helse og deltagelse i arbeidslivet?

Hvilke faktorer er det som utløser psykiske lidelser blant etniske minoriteter generelt, og arbeidssøkere/arbeidstakere spesielt?

Hva kan gjøres for å forebygge ”uønskede” situasjoner?

Hvilke holdninger finnes i samfunnet? Hvordan arbeide for bedre holdninger?

Hvilke erfaringer sitter etniske minoritets arbeidssøkere/arbeidstakere med?
Hva med dere pårørende?

Hvilket arbeid er det som gjøres i dag, av hvem, hvordan?

Hvordan kan vi forstå og forebygge psykiske- og psykososiale problemer blant etniskeminoriteter?

Vi vet at det finnes både informasjon og kunnskap om temaet, men vi vet ikke hvor mye, hvor tilgjengelig og hvordan disse brukes av hvem.

Hvordan kan flest mulig utnytte det som finnes av kunnskaper og erfaringer på feltet? Og hvordan kan disse omsettes til noe konkret som vil være til hjelp for etniske minoriteter?