Seminar: Gandhi og det 21. århundre

0Shares

Var han det 20.
århundres største anakronisme, idealisert av Vesten og glemt i India – eller
vil hans budskap først få betydning i det 21. århundre? Har vi egentlig
forstått og tatt inn over oss hans etiske innsikt og praktiske virke – og
hvordan forvalter vi arven etter Gandhi i dag? Kan noe av det han levde og
lærte brukes til å skape en bedre verden?
Dette er noen av de spørsmålene vi vil ta opp til gjennomtenkning og
drøfting på vårt seminar, der vi har invitert mennesker som både arbeider
med og selv er inspirert av Gandhi. Professor Arne Næss, Norges fremste
Gandhi-kjenner kommer – og en rekke andre innsiktsfulle mennesker.

Pris: 3000,- (inkl. kost og losji); 1500,- (uten kost og losji)
Studentpris: 1800,- (inkl. kost og losji)

For mer informasjon, kontakt:

Nansenskolen

Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 2

2609 LILLEHAMMER

Tlf.: 61 26 54 00

e-post: [email protected]

www.nansenskolen.no