NY BOK: For en neve dollar – handel med Afrikas framtid

0Shares

De skriver om motstand og alternativer til det rådende handelssystemet, hvor profitt settes i høysetet og økonomisk liberalisering er en magisk løsning på alle Afrikas problemer.

Men fokus er ikke bare på Afrika – boka handler også om rammevilkårene Afrika opererer innenfor. I forordet skriver blant annet Afrika-kjenner og aktivist Tore Linné Eriksen at boka også handler om «det offisielle Norge som…i praksis deltar i krigen mot de fattige».

Foruten forordet av Tore Linné Eriksen og Yash Tandons innledende tanker om hvordan afrikanske land må yte motstand under den kommende ministerkonferansen i Cancun, er boken delt inn i fire relaterte deler, som består av følgende artikler:

Afrika på den globale arena

– Global handel til folks beste – et intervju med Kamal Malhotra, av Christoffer Ringnes Klyve

– Markedsadgang gir utvikling – et intervju med Amina Mohamed, av Nina Monsen

– Norge, en Gats-ulv i skoleuniform?, av Sharda Naidoo

– Norsk handelspolitikk – naiv, men kynisk, av Magnus Bjørnsen

– Tollfritak fører ikke til økt import, av Ottar Mæstad og Arne Wiig

– Blant bønder, handelsmenn og bistandsarbeidere,av Morten Bøås

– Menneskerettigheter og intellektuell eiendomsrett, av Jeanette E. W. Mwangi

– Fortjeneste på liv og død – et intervju med Zachie Achmat, av Sigurd Jorde

– Handelsliberalisering gir dårligere levekår for afrikanske kvinner, av Winnie S. Madonsela

Handel på hjemmebane

– Regionalisering som strategi for globalt engasjement, av Dot Keet

– Å lykkes med regionalt samarbeid, av Mohammed Mwamadzingo

– Amerikansk agn – afrikansk fangst, av Ram Seegobin og Lindsey Collen

– Under solen, av Rodreck Mupedziswa

– Nepad: Kapitulasjon eller alternativ til WTO?, av Henning Melber

– Nepad, kjønn og fattigdomsfellen, av Zo Randriamaro

– Fallende helter: Sør-Afrikas ledere splitter Afrika, av Patrick Bond

Rikdommens forbannelse

– Norske selskaper i Angola – oljeeventyr for hvem?, av Nina M. Birkeland

– Norsk rovdrift på havets sølv, av Harald Sævareid

– Hvem tjener på Sierra Leones diamanter?, av Foday Fofanah

– Stjålet gods: Koltan og konflikt i DR Kongo, av Dena Montague

Profitt og etikk

– Etisk handel for syns skyld, av Andries du Toit

– Kaffehandel: Et kappløp mot bunnen, av Eivind Dahl

– Gull eller grønne skoger, av Jon Offei-Ansah

– Etikk som bedriftsstrategi, av Tor Dagfinn Dommersnes

Boka kan bestilles på: Besstill bok