Kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering

0Shares

Utgangspunktet er forslaget om at Norge bør
få en felles diskrimineringslov og et felles håndhevingsapparat på
grunnlag av kjønn og etnisitet. Vi vil få synspunkter fra blant andre
Lars Christensen, nestleder hos Likestillingsombudet, Saera Kahn
politiker, Anita Rathore, OMOD, Organisasjonen Mot Offentlig
Diskriminering og en representant fra SMED, Senter mot etnisk
diskriminering.

Arrangeres av: Nettverket Feminisme og multikulturalisme