Kvinnebevegelser i Kina

0Shares

I Folkerepublikken Kina prøver
staten/partiet på den ene side å begrense forsøk på å skape endring
fra grasrotnivå, endringer som ikke er direkte initiert og
kontrollert av staten/partiet selv. På den andre siden er
statens/partiets retorikk og formelle forpliktelser overfor
likestilling mellom kjønnene kraftig uttalt. Forskningsprosjektet
Organizing for Gender Equality in China – a Process of Cultural and
Political Change har studert kvinnenes grasrotorganisering i Beijing
siden sist på 1980-tallet, med vekt på begreper og kunnskap om
organisering, organisasjonspraksis og betydningen av organisering. I
seminaret innleder Bu Wei, professor, the Chinese Academy of Social
Sciences (CASS), Beijing og Cecilia Milwertz, seniorforsker, the
Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), København om
“Non-governmental organizing against violence against women in China”
og “The role of international interaction in the development of
women’s NGOs in Beijing”. Seminaret er et samarbeid mellom Nettverk
for Asiastudier, Norsk senter for menneskerettigheter og SKK.
Seminaret foregår på engelsk. Faglig ansvarlig er Elisabet Rogg,
forsker ved SKK.