Seminar om tvangsekteskap

0Shares

Program:
Fra 10.00                    Registrering m/ kaffe
10.30 – 10.45             Velkommen! TIR åpner seminaret med IMDI
Offisiell åpning v/en fylkespolitikker: Fylkesordfører ?

10.45 -11.10               May-Lisa Spjelkevik lektor HiT.

 11.10- 11.20            Majoran Vivekananthan, journalist i UTROP,
“Kamp mot  tvangsekteskap er kamp for likestilling”

11.20 -11.50               Panel og spørsmål til de 2 første innledere

12.00 -12.10               Pause med frukt/noe å drikke

12.10-12.20               Meriem El-Mesbahi , Islamsk kvinneforeningen
i Bergen, som har  jobbet lenge med saken. Erfaringer og refleksjoner

12.20 -13..00              Monica Berge fra Røde Kors hjelpetelefon.
“Skal, skal ikke…? “Panel og spørsmål til de 2 siste innledere

13.45 -14.00               Mat med Fatima og de 13 kvinner?

14.00- 14.15               Underholdning med Palestinsk dans

14.15- 15.15                Panel og videre oppsummering fra Telemark
innsats for å hindre     tvangekteskap. Her kan muligens andre
innstanser bidra, bl.a. Politi

Ca. 16.00 slutt

Seminaret er gratis