Sri Lanka i dag

Hva har vesten gjort / ikke gjort for tamilene og for fred i Sri Lanka?

*Sosialistisk Verdenskafé.*

møtested for politikk, kultur og samtale
for folk fra hele verden,
hvor ingen er majoritet

NB! Sosialistisk verdenskafén arrangeres i 2de etasje, men man kan kjøpe mat/drikke i 1ste etasje og ta med opp!

Sri Lanka i dag

* Hva har vesten gjort / ikke gjort for tamilene og for fred i Sri Lanka?

* Hvordan skal vi forstå konflikten?

* Hva bør gjøres nå?

Med innledninger av:

·      Sithi Vinayaga Nathan, sekretær for Internasjonal bevegelse for tamilsk kultur

·      Selvin I Mariampillai, direktør Secretariatet for Immediate
Humanitarian and Rehabilitation Needs of North & East Sri Lanka, og
forsker i postkonflikt ledelse.

·      Kristian Stokke, forsker på demokrati, konflikt og sivilsamfunn – spesielt i Sri Lanka og Sør Afrika

Møtekoordinator:

·      Saba Naganathan, arkitekt MNAL, RIBA

Kulturinnslag:

Sri Lanka Tamilsk dans av elever fra Salankai Narthanalayam med læreren Mary Margret Soosai.

Arrangør: Sosialistisk Verdenskafé,
Oslo SVs gruppe for etnisk likestilling