Bruk av hijab i Norge

0Shares

Debatten har ledet til forslag om lovregulering, og kan ses i sammenheng med prosessen i retning av lovforbud mot prangende religiøse symboler i Frankrike. Menneskerettigheter – som barns rettigheter, religionsfrihet, foreldremyndighet, diskriminering og ytringsfrihet – har til en viss grad blitt trukket inn debatten, sammen med argumentasjon bygget på forhold som religion, kultur, toleranse og likeverd.

Norsk senter for menneskerettigheter inviterer til seminaret om bruk av hijab i Norge for å belyse aktuelle faglige tilnærminger til debatten. Seminaret er bygget rundt åtte korte innlegg som danner grunnlag for to debatter.

Invitasjonen er sendt ut til interesseorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn, departementer, forskningsmiljøer, politiske partier, skoler og media. Det er begrenset antall plasser, så deter påkrevet med påmelding. Deltakelsen er gratis.

Påmelding: Jasna Jozelic, tlf. 22 84 20 01, faks 22 84 20 02 eller epost
jasna.jozelic at nchr.uio.no
innen tirsdag 24. februar kl 1200.