Invitasjon til kompetanseforum for flerkulturell utdanning.

0Shares
Forumet skal være en møteplass mellom høgskolen, lærerstudenter og de som arbeider med fagområdet i barnehage, skole, høgskole og andre organisasjoner

Hver samling vil inneholde en forelesning/innledning og en påfølgende diskusjon

Dato/tidspunktStedTemaForedragsholder
Mandag 22. mars

kl. 9.00 — 13.00

Aula, Høgskolesenteret i DrammenTverrkulturell kommunikasjon, Det å finne likheter iforskjellene.Ragnhild Magelssen

daglig leder

Senter for internasjonal helse

Torsdag 25. mars

kl. 13.00 — 16.00

HiBu, HønefossYrkesetikk i den flerkulturelle skolen og den tolerante lærer

1. Pluralitet – mangfold: En ny skolevirkelighet

2. Lærerens dilemmaer:

Kunnskap – verdier

enhet – mangfold

relativisme – felles standarder

4. Holdningsdannelse – hva og hvordan

5. Den tolerante lærer som modell?

Geir Afdal

Førstelektor, Høgskolen i Østfold

Tirsdag 20. april

kl. 13.00 – 17.00

HiBu, Hønefossinvolveringspedagogikk vinklet mot den flerkulturelle skolenUnni Helland

Spesial pedagog, Fjell skole i Drammen

Tirsdag 27. april

kl. 18.00 – 21.00

HiBu, HønefossFilosofi med barn: Den filosofiske samtale i den flerkulturelle skolenBeate Børresen

førstelektor

lærerutdanning, HiO

Torsdag 29. april

kl. 0900 -1100

kl. 1230 – 1430

Høgskolesenteret i

Drammen

Barn i Krise

Barn i Krise: Lærerens plikter

Kommer senere

Are Antonsen

Barnevernleder, Drammen


Forumet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmelding: ved Nirmala Eidsgård på telefon 32 11 72 15,

E-post: [email protected]