UDIs vårkonferanse 2004

0Shares

En viktig bro mellom migrasjon og integrering er de ulike former for bånd og prosesser som knytter innvandrere både til sine opprinnelsesland og sine nye hjemland. Hvordan den enkelte velger å fordele sine ressurser og identitet mellom to hjemland er avgjørende for vellykket integreringen i det nye hjemlandet.

Utlendingsdirektoratet ønsker gjennom årets vårkonferanse å rette søkelyset mot integrering og hva som skal til for å få til vellykkede integreringsprosesser. Finnes det gode eksempler på hvordan dette kan gjøres? Hvilke politiske utfordringer står Norge overfor og hva foregår internasjonalt på integreringsfeltet?

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg vil legge fram regjeringens politikk på konferansen. Trygve G. Nordby , direktør i Utlendingsdirektoratet, vil holde åpningsforedraget. Jan O. Karlsson , leder av Global Commission on International Migration vil snakke om betydningen av å ha en helhetlig internasjonal migrasjonspolitikk i forhold til utfordringer innen integrering. Rosaline Frith , direktør for Citizenship and Immigration, Canada vil dele deres erfaringer med hvordan innvandring påvirker det canadiske samfunn og hvordan myndighetene har påvirket integreringspolitikken.

Jørgen Carling fra Fredsforskningsinstituttet vil se på de ulike bånd og prosesser som knytter innvandrere mellom opprinnelsesland og det nye hjemlandet, mens Long Litt Woon, direktør, vil sette fokus på kjønn og integrering, og Annick Prieur fra Universitetet i Ålborg vil sette fokus på identitetsutvikling blant innvandrerungdom.Målgruppe

Målgruppen for konferansen er politikere, berørte forvaltningsorganer, Kommuner, Fylkeskommuner, frivillig organisasjoner, forskningsmiljøer, innvandrerorganisasjoner og andre interesserte parter.Program

[kommer snart]


Foredragsholderne:

Erna Solberg


Kommunal- og regionalminister.

Solberg er også nestleder i Høyre, og har vært Stortingsrepresentant for Høyre siden 1989. Hun har i perioden på Stortinget vært medlem av Finanskomiteen (1989 — 1990 og 1993 – 1997), medlem av Forbruker- og administrasjonskomiteen (1990- 1993), og sekretær i Kommunalkomiteen (1997 — 2001).

Trygve G. Nordby

Direktør, Utlendingsdirektoratet

Nordby har bred administrativ erfaring. Fra 1990 til 1997 var han generalsekretær i Flyktningerådet. Siden har han vært rådmann i Oppegård kommune og flyktningpolitisk rådgiver i OSSEs sendelag til Kroatia. De to siste årene før han begynte i Utlendingsdirektoratet drev han selvstendig konsulentvirksomhet. Før Nordby kom til Flyktningerådet hadde han vært administrerende direktør i Kommuneforlaget, kampanjeleder i Kommunenes Sentralforbund, pressesekretær for stortingsgruppa til SV, informasjonssjef i Nordland fylkeskommune, førstekonsulent innen psykisk helsevern i Nordland fylke og frilansjournalist. Han har sosialhøyskoleutdanning fra Nordland Distriktshøyskole.


Manuela Ramin-Osmundsen

Assisterende direktør, Utlendingsdirektoratet

Ramin-Osmundsen er utdannet Cand.jur. fra Université de Paris II, Assas i Frankrike, og har tatt videreutdanning innen spesialpedagogikk ved Høgskolen i Oslo. Hun har 14 års variert arbeidserfaring bl a som advokatfullmektig i Paris og EU-kommisjonen, senere som stipendiat ved Universitet i Oslo og rådgiver ved Statens helsetilsyn. Siden 1995 har hun arbeidet med minoritetsspørsmål først i UDIs Integreringsavdeling, deretter som leder av Senter mot etnisk diskriminering (SMED) i perioden 1998-2002

Jan O. Karlsson

Formann for det nyopprettede “Global Commission on International Migration” (GCIM).


Karlsson har en lang politisk karriere bak seg og var nylig svensk minister for Bistand og Migrasjon før han tok over som utenriksminister etter drapet på Anna Lindh.

Rosaline Frith


Director General, Citizenship and Immigration, CanadaJørgen Carling

Forsker ved institutt for fredsforskning (PRIO)

Carling er samfunnsgeograf og demograf (Cand. polit, UiO) med internasjonal migrasjon som spesialområde. Hans forskning har tatt for seg hvordan Europas strenge innvandringspolitikk påvirker innvandringsstrømmene, forholdene i senderlandene, og kontakten mellom innvandrere og deres opphavsland. Han har også arbeidet med norsk innvandringshistorie, og nyere utvandring fra Kina. Carling har gjort feltarbeid både i Afrika og Europa, og har publisert artikler om migrasjon i en rekke internasjonale tidsskrifter.


Annick Prieur


Forsker, Universitetet i Ålborg

Prieur er sosiolog ved Aalborg Universitet, dr.polit. fra Universitetet i Oslo. Hun har studert unge med innvandrerbakgrunn og deres integrasjon eller marginalisering i det norske samfunnet, og skrevet boken “Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge.” (Pax 2004). Hun har tidligere særlig arbeidet med spørsmål om kjønn og seksualitet, og arbeider nå med et prosjekt om nye sosiale forskjeller i Danmark.Long Litt Woon

Direktør, Likestillingssenteret


Magister i sosialantropologi fra Univ. i Oslo og kommer fra stillingen som leder av forretningsområdet organisasjon og ledelse i Deloitte Consulting. Long har lang erfaring fra offentlig forvaltning, sist som byråsjef i Kommunal-og regionaldepartementet. Hun har i tillegg internasjonal erfaring blant annet fra Europarådet og EU-kommisjonen i Brussel. Hun er medlem av Kringkastingsrådet og har styreverv i Norge og utlandet.

Har du spørsmål angående UDIs vårkonferanse?
  • Om program og innhold ta kontakt med:

    Kate Chapman

    Rådgiver, Strategi- og dokumentasjonsavdelingen, UDI

    Tlf: 23 35 19 07

    e-post: [email protected]