Ny giv med ny lov- om norskopplæring for voksne innvandrere

0Shares

Den vil også vise hvordan kravet om nytenking har gitt seg utslag i gode modeller og god praksis på området, sier Arnesen.

Introduksjonsloven samler ordningen med Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og Rett og plikt til 300 timer norskopplæring i en lov. Introduksjonsprogrammet blir obligatorisk fra 1. september i år.

Noen av temaene som vil bli tatt opp på konferansen er: Språkopplæring på arbeidsplassen, integrering av norskopplæring og samfunnskunnskap, oppbygging og innhold i den nye læreplanen og bruk av ikt i norskopplæringen.

Konferansen er åpen for pressen.

Se vedlagte program.

Kontaktpersoner:

– Helga Arnesen, fagsjef Vox, tlf: 23 38 14 15, mob: 93 42 52 45, e-post: [email protected]

– Vibeche Holte, rådgiver Vox, tlf: 23381 425, mob: 90 03 93 33, e-post: [email protected]

Mer om Vox: www.vox.no