Bibliotek, ytringsfrihet og sensur

0Shares

Seminardag i Stavanger fredag 17.september kl.10.00 — 16.00

Hva er sensur? Hvor ofte bedriver bibliotekene/bibliotekarene sensur?

Er det tid for å ta inn over seg de samfunnsmessige forpliktelser og oppgaver landets bibliotek har?

Vi har invitert brukere med ulik ståsted for å debattere disse spørsmålene. Paneldeltakerne representerer ulike synspunkter.


Klokka 10 — 11.30


Biblioteket — skanse for ytringsfrihet eller trygghet med sensur?

Finnes det grenser for hva bibliotekene skal tilby?

I PANELET :

Stig Elvis Furset : bibliotekar Rygge

Geir Magnus Nyborg : gensek. Familie og medier — kristent medieforum KKL

Mohammed Hamdan : leder Islamsk råd i Norge

Asta Beate Håland : Kvinnegruppa Ottar

Mette Tveit, lærer St.Svithun ungdomsskole


Debatt


Klokka 11.40 — 12.15


Er bibliotekets tilbud for ”alle som bor i landet”? Hvilke grenser settes av språk-, kultur- og religiøse barrierer? Hva kan gjøres for å nå alle?


Prestentasjon av nettstedet Bazar ved Det Flerspråklige Bibliotek i Oslo.


12.30 — 13.30 LUNSJ


Klokka 13.30 — 14.00


Foredrag ved stortingspolitiker Ola T.Lånke om bibliotekets rolle som bærer av ytringsfriheten.

Debatt


Klokka 14.10 — 14.40


Presentasjon av ny spesialgruppe for flerkultururelle bibliotekstjenester .

Ved leder av interimstyret Anne Kristin Undlien og leder av spesialgruppa Anne Berit Helland

Klokka 14.40 — 15.00


Markering av opprettelse av nytt uvalg under Norsk Bibliotekforening, Ytringsfrihetsutvalgets

Ved leder Aud Jorunn Aano og styremedlem Leikny Haga Indergaard


Vi ønsker alle velkomne til denne biblioteksrelevante, viktige dagen! Sted blir Sølvberget og seminaret er gratis.