La oss forstå islam (på norsk)

World Islamic Mission (moskeen i Åkebergveien) skal arrangere et islam kurs på norsk.

Et tilbud til deg som virkelig ønsker å forstå hva islam dreier seg om! Vi har gleden av å meddele at vi har utarbeidet en serie av foredrag som skal holdes på norsk, første lørdag i hver måned.

Her er noen smakebiter av temaene:

· Den islamske troen [Med ekstra vekt på Tawhid (Guds énhet) og Risaalah (profetskap)]

· Introduksjon til Koranen

· Introduksjon til Hadith

· Introduksjon til Fiqh (rettsvitenskap) og litt om de fire lovskolene

· Taharah (Reglement om wudu og ghusl)

· Salah (Viktigheten av og reglement om bønnen)

· Sawm (Reglement om fasten)

· Zakah (Reglement om almisse)

· Hajj (Pilegrimsreisen)

· Seerah (utdrag fra profetens (fred være med ham) liv

· Islamsk moral og etikk

· Viktige ritualer fra fødselen til døden

Alle interesserte, spesielt ungdommer (både søstere og brødre), inviteres til å delta.

Første foredrag (insha’Allah):

Lørdag, 4. september 2004, kl. 15:30 (e. Zohr).

Foredragsholder: Najeeb-ur-Rehman Naz

For mer informasjon om temaene og påmelding:

Du kan sende e-post, ringe på tlf.: 22 68 27 08, eller fakse på: 22 67 52 03.