Arbeidledighet blant innvandrere

0Shares

I hele befolkningen var ledigheten uendret på 3,7 prosent, viser tall fra ssb.

Innvandrere fra Afrika er gruppen med den høyeste registrerte arbeidsledigheten, 18,2 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 13,2 prosent blant innvandrere fra Asia, mens de fra Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa lå på henholdsvis 10,9 og 10,3 prosent.

Nordiske innvandrere hadde lavest arbeidsledighet med 4,2 prosent, tett etterfulgt av de fra resten av Vest-Europa med 4,4 prosent. Den registrerte ledigheten blant den tredje vestlige innvandrergruppen, fra Nord-Amerika og Oseania, var 5,3 prosent i mai 2004. Dette er den minste innvandrergruppen med bare 219 registrerte ledige.

Ledigheten blant innvandrerne fra de nye EU-landene i Øst-Europa ligger nærmere nivået for de vestlige innvandrerne enn de ikke-vestlige. Det har ellers bare vært små endringer i ledigheten i begge disse gruppene fra Øst-Europa siden andre kvartal i fjor.

Høyest i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har den høyeste arbeidsledigheten blant innvandrere i landet.

Ved utgangen av mai i år var 526 innvandrere, eller 7,7 prosent av innvandrerbefolkningen mellom 16 og 74, uten arbeid, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, synes tallene er urovekkende høye i følge NRK.

Hun mener god norskopplæring må prioriteres for å få innvandrere ut i arbeid.