Færre innvandrere til Norge

0Shares


I løpet av 2004 har det kommet i overkant av 4000 innvandrere hit til landet, de fleste av disse fra Somalia og Liberia. Mens strømmen fra Somalia fortsetter fra i fjor, er det stadig flere fra Liberia som har kommet til Norge.

– Årsaken til økningen fra Liberia er blant annet at denne gruppen kommer som flyktninger fra borgekrigen som var der, sier Lars Østby, forsker i Statistisk Sentralbyrå, til NRK Migrapolis.

Størst nedgang er det i antall innvandrere fra Russland og Irak. I forhold til tidligere år har det kommet færre fra Irak til Norge i år. Ifølge SSB skyldes det at det nå er vanskeligere å få innvilget familiegjenforening.

Færre asylsøkere

I tillegg til nedgangen i innvandring er tallet på asylsøkere gått ned. Vi er nå nede på gjennomsnittstallet fra tiåret før 1999.

Selv om det er færre som har fått oppholdstillatelse i Norge, er det en økning i personer som har fått arbeidstillatelse. Dette gjelder spesielt arbeidere fra de nye EU-landene i Øst-Europa, i følge TV2 nettavisen.