Likestillingskonferansen

0Shares

11.00 Velkommen ved NSU leder, Jørn Henriksen og ass.universitetsdirektør

ved UiO, Geir Strøm

11.15 Minoriteter i Fokus i Akademia-prosjektet (MiFA-prosjektet)

Innledning ved Sharam Alghasi, prosjektleder

Tema: Rekruttering, oppfølging og ut i arbeidslivet

11.45 Presentasjon av foreninger for studenter med minoritetsbakgrunn

1. Vietnamesisk studentforening:- Rekruttering til høyere utdanning

2. Somalisk studentforening: – Hvorfor trenger vi etniske studentforeninger?

3. Tyrkisk studentforening: – Integrering vs segregering i studiehverdagen

12.30 Likeverdig utdanning i praksis!

UFDs strategiplan for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009.

Innledning ved ekspedisjonssjef Toril Johansson i UFD

13.00 Lunsj

14.00 DEBATT

Tema: “Bindestrek-norsk”i akademia – Veien til mangfold i høyere utdanning i Norge

I panelet: Vegard Iglebæk, utdanningsansvarlig v/Likestillingssenteret, Frank Meyer, professor v/ HiO, representant fra SSB og representant fra FRP.


Med vennlig hilsen

Sanja Kostovska

Prosjektmedarbeider

Seksjon for læringsmiljø og studiekvalitet

Postboks 1127 Blindern

0318 Oslo

Tlf. 22 85 75 34