Seminar om ramadan

Islamsk Råd Norge (IRN) ønsker med dette å invitere unge muslimer mellom 10 og20 år til Ramadan-seminaret.

Grunnet begrenset plass vil det være nødvendig med påmelding.

Påmeldingen skjer via email til [email protected] [email protected] eller SMS 41123459.

IRN ønsker i første omgang å belyse utfordringer ifm Ramadan-måneden og høre på hvilke erfaringer forskjellige skoler sitter med. Vi håper å kunne utarbeide eventuelle tiltak sammen med skolevesenet i fremtiden. En lignende invitasjon er også sendt til mange av skolene i Oslo der muslimske elever utgjør en betydelig ressurs.

Kvelden vil bestå av en presentasjon med grunnleggende informasjon om Ramadan.

I tillegg vil elever og lærere snakke om sine erfaringer og utfordringer.

Kvelden avsluttes med spørsmål og svar.

For fullstendig program og mer info: www.irn.no