Det flerkulturelle Norge – en myte?

0Shares

Konferansen i Sandvika har tittel: Det flerkulturelle Norge – myte eller virkelighet?” Ny stortingsmelding om det flerkulturelle Norge, religionsfrihet

i et nytt årtusen og minoriteter og makt er noen av temaene.


– Det snakkes mye om det flerkulturelle Norge. På denne konferansen vil vi være konkrete. Er Norge et flerkulturelt samfunn på alle områder? Vi vil avdekke myter og presentere fakta, blant annet om situasjonen i kommunene, som er der integrering av minoriteter skal skje. Dette sier Rita Kumar, leder i det regjeringsoppnevnte Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene.


Smakebiter

– Høgskolelektor Nazneen Khan-Østrem og forsker Lars Østby innleder fra ulike perspektiver om: Det flerkulturelle Norge – myte eller virkelighet?

– Leder for Norges Muslimske Ungdom Athar Akram og førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud diskuterer religionsfrihet i ett nytt årtusen.

– Har minoriteter makt? spør vi professor Grete Brochmann, likestillingsdirektør Long Litt Woon og leder for Antirasistisk Senter Nadeem Butt.

– Kommunalsjef Einar Kindberg, assisterende direktør i UDI Manuela Ramin-Osmundsen med flere vil ta for seg kommunenes integreringspolitikk.


Pressen ønskes velkommen til å delta på hele eller deler av konferansen.


Se programmet her: http://www.kim.no/konferanser.htm

Kontaktinformasjon:

For informasjon og påmelding kontakt: Informasjonsrådgiver Mariette Lobo, tlf. 23 351633 / 470 222 59 eller e-post [email protected]