Seminar om kvinners rettigheter og plass i politikken

0Shares

Seminaret retter seg spesielt mot det kurdiske miljøet i Norge og er åpent for alle. RKR har i år opprettet et Kvinneutvalg og ønsker med disse foredragene å synliggjøre kvinneperspektivet i

menneskerettighets-debatten og i kurdisk politikk.

RKR oppfordrer spesielt det kurdiske politiske miljøet i Norge til å delta på dette seminaret.

Denne invitasjonen på sorani er vedlagt.

Foredragene vil bli tolket til sorani.

PROGRAM

Kl. 17-00 – 1740

Beate Slydal

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter

Et rettighetsbasert fokus på de kurdiske kvinnenes situasjon og

myndigheter og det sivile samfunns ansvar for å ta kvinnenes rettigheter

på alvor.

Kl. 17.40 – 17.50

Kaffe og te

Kl. 17.50 – 18.20

Rannfrid Thelle

Kvinners plass i politikken

Den historiske kampen i Norge for å komme dit vi har kommet. Oversikt over

den historiske kampen for kvinners innflytelse og deltakelse i politikken.

Kl. 18.20 – 1900

Spørsmål og diskusjon

Beate Slydal er styreleder i Det norske råd for kurdernes rettigheter

(RKR) og jobber til daglig som politisk rådgiver i Amnesty International

Norge. Beate har reist i de kurdiske områdene ved flere anledninger.

Rannfrid Thelle er forsker ved Det teologisk fakultet ved Universitetet i

Oslo og er aktiv i kvinnebevegelsen i Oslo Arbeiderparti. Rannfrid har

reist mye i Midt-Østen, også i de kurdiske områdene.

Med vennlig hilsen

Helen Eckersberg

Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR)

The Norwegian Council for the Rights of the Kurdish People

Tordenskioldsgate 6B, 0160 Oslo, Norway

Tel + 47 22 47 92 30

Fax + 47 22 47 92 01

[email protected]

www.kurdistan.no