Ph.D.-Course: Uma Narayan: Dislocating cultures. Analyser av kultur,

0Shares

Disse kursene er åpne for doktorgradsstipendiater fra alle fag/fakulteter. Forskere og hovedfagsstudenter kan også delta hvis det er plass. Stipendiatene må selv søke godkjenning for kurset innen den doktorgradsordning som følges.

Noen forskerkurs arrangeres av Senteret alene, andre i samarbeid med andre. Senteret samarbeider blant annet med de andre sentrene for kvinneforskning om et nasjonalt forskerkursprogram. Her tas det sikte på blant annet å tilby et tverrfaglig allmennkurs i feministisk teori og vitenskapsteori annenhvert år. Så langt har disse allmennkursene vært arrangert i september.