ZINO

0Shares

ZINO er et prosjekt som har fått unge med innvandrerungdom til å si noe om hvordan det er å vokse opp i Norge. Mange av meningene har kommet fram gjennom film. LNU ønsker derfor alle som er interessert i minoritetspolitiske spørsmål hjertelig velkommen til avslutning av prosjektet på Soria Moria kino. Flere av ungdommene som har vært med i prosjektet kommer, og Erna Solberg kommer også.

POLITIKKEN RUNDT ZINO

Europarådets ekspertgruppe, som evaluerte Norges barne- og ungdomspolitikk i 2003, kritiserte blant annet Norge sitt integreringsarbeid. Denne våren er Stortingsmelding 49 om minoritetspolitikk: “Mangfold gjennom inkludering og ansvar”, til behandling i kommunalkomiteen på Stortinget. ZINO prosjektet

vil muligens lede opp til nedsettelse av et utvalg som lager en NOU om ungdom med minoritetsbakgrunn. Dette er ikke endelig avklart.

OM ZINO

ZINO-prosjektet handler om å få unge med innvandrerbakgrunn til å ZINO om hvordan det er å vokse opp i Norge med de erfaringene de har. Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet. LNU har vært i ulike deler av landet med filmutstyr, og tilretteleggere med minoritetsbakgrunn som sine ressurspersoner. I tillegg har organisasjoner og grupper laget egne bidrag.

Felles er at det er ungdommene selv som har jobbet fram filmer, collager eller andre uttrykk. De forteller noe om hvordan de har det og gir råd og apeller til politikerne. Rasisme og fordommer er dagligdags.

Nettsidene til prosjektet er http:www.ungnett.org/zino. Her kan du lese mer om program for visningen, de ulike aktivitetene og resultatene. LNU vil lage en sluttrapport som vil bli visuelt lagt opp (DVD).

Dette er noe du ikke bør gå glipp av!