Ny utlendingslov — til gagn for hvem? Pensjonsreformen — angrep på velferdsstaten!

MiRA-Senteret har gleden av å invitere til nettverksseminar lørdag 9.april 2005. Temaene for årets seminar er særlig relevante for innvandrer- og flyktningkvinner og unge jenter, men vi ønsker alle velkomne til diskusjon rundt og innlegg om:


Konferansen finner sted på Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 i Oslo fra kl. 09:30 til 17:00.


Seminaret er todelt. Den første halvdelen av dagen vil vi få høre flere innlegg rundt den nye utlendingsloven og hvordan den vil påvirke minoriteter, og da spesielt minoritetskvinner, bosatt i Norge, i forhold til ekteskap, skillsmisse, statsborgerskap m.m. Spørsmål vi ønsker å debattere i dette henseende er for eksempel:


Hvordan kan dette lovforslaget sies å være bedre for bosatte innvandrere (familiegjenforening, besøk, utvisning osv) enn den nåværende loven? På hvilken måte blir jenter og kvinners interesser ivaretatt gjennom den nye utlendingsloven? Fungerer 3 års regelen kjønnsdiskriminerende? Er 24-års grense for å gifte seg med utenlandske statsborgere bosatt i andre land en form for innvandringskontroll, eller et tiltak for å ta vare på minoritetsjenters rettssikkerhet?


Foredragsholdere under første halvdel av seminaret skal være personer som har sittet i utlendingslovutvalget, advokater og forskere.


Den andre halvdelen vil fokusere på pensjonsreformen som etter all sannsynlighet skal ferdigstilles og formaliseres før valget i 2005. Vi vil ha foredragsholdere på temaet som vil bringe frem både positive og negative forhold ved denne reformen, og vi ønsker å engasjere salen i en påfølgende debatt rundt spørsmål som:


Hva vil det si å ha rett på en god alderdom, og hvordan ivaretar denne nye reformen minoritetskvinners rett i så måte? Hva med opptjeningstiden — kommer det til å tas hensyn til at de som har kommet til Norge i voksen alder har spart staten for millioner i utlegg på utdannelse og oppvekstskrav, og at de dermed kun har vært en inntektskilde for samfunnet? Eller vil disse menneskene etter et langt arbeidsliv her ende opp som minstepensjonister og verre? Tar reformen hensyn til de økonomiske utfordringene landet vil gå i møte når eldrebølgen for alvor blir en realitet? Og vil pensjonsreformen tilgodese minoritetskvinner som er omsorgsytere i hjemmet og som sparer Norge for enorme utlegg til for eksempel alders- og sykehjemsplasser?


En reform som kommer til å påvirke alle Norges innbyggeres fremtidige livskvalitet, vil i høy grad også påvirke minoritetsbefolkningen, og da spesielt minoritetskvinnene, som ofte er de som fungerer som hjemmeværende omsorgspersoner. Det er viktig å tenke på at innvandrere ikke sjelden havner under minstepensjon. Samtidig ser regjeringen ut til å ønske behovsprøvd pensjon for innvandrere, og det er blitt foreslått avkorting i forhold til utenlandske pensjoner, mens folketrygden ikke avkortes mot andre pensjoner (supplerende pensjonsordninger) for norskfødte. Pensjonsreformen er derfor en reform det er viktig å engasjere seg i og gi innspill til. Dette gjelder ikke bare etniske nordmenn — det gjelder oss alle!


Endelig program med foredragsholdere vil bli sendt ut fortløpende til de som melder seg på, og er også lagt ut på MiRA-Senterets nettside (www.mirasenteret.no)


Frist for påmelding: onsdag 6. april 2005


Du kan bruke påmeldingsskjemaet nederst på siden og fakse dette til oss på 22 36 40 19. Du kan også sende oss en e-post på adressen: [email protected] eller gjennom vår hjemmeside www.mirasenteret.no.Vi ønsker deg hjertelig velkommen til nettverksseminaret!


Avgiften for seminaret er kr 100,- (inkludert lunsj og kaffe/te).


Merk: Vi ber om at betaling av seminaravgiften skjer samtidig med påmelding til kontonummer 1607 55 52 665. Husk å merke giroen ”seminar 2005”.


Vennligst ta med kvittering på seminardagen.


Meld deg på nå – vi håper å se deg!


Med vennlig hilsen

MiRA-Senteret
Påmeldingsskjema til nettverksseminaret 9. april 2005