Vår egen helse

Vi er vant til å høre om helseproblemene våre fra forskere, akademikere, media og ansatte i helsetjenesten. Nå er det på tide at vi selv tar tak i helsa vår. Den kunnskapen dere har, basert på kontakt med deres egne miljøer, er en verdifull kilde til informasjon for resten av samfunnet. Vi inviterer dere til å være med på å identifisere temaer som er viktige for folks helse i lokalmiljøet.

Bakgrunn

Den som har opplevd migrasjon vet hva det vil si å flytte fra et sted til et annet. Det kan skje innen et enkelt land eller mellom forskjellige land. Migrasjon forandrer ikke bare det fysiske miljøet et menneske lever i, men har også viktige effekter på psykososiale sider ved livet. For innvandrere vil slike forandringer innebære en del utfordringer for deres helsesituasjon. Slike utfordringer varierer fra person til person og mellom de ulike innvandrermiljøene. Derfor er det viktig at helsetemaer i de ulike miljøene diskuteres og settes inn i en større sammenheng.

Målgruppe

Det er viktig at vi som har opplevd migrasjon og de utfordringene det medfører, står fram og forteller om den virkeligheten vi lever i. De som best kan uttale seg om helsespørsmål som angår innvandrere, er innvandrere selv. For eksempel vet vi at behovene blant førstegenerasjons innvandrere er forskjellige fra behovene hos neste generasjon. Vi vet selv hvordan vår egen helse bør være hvis vi skal møte utfordringene i vårt nye hjemland og være produktive for samfunnet. Gjennom å arrangere dette seminaret ønsker NAKMI å knytte kontakter mellom nye dialogpartnere.

Vi håper at alle har mulighet til å sende minst to representanter fra sin organisasjon. De som ønsker å presentere sine prosjekter eller planer på seminaret, bes kontakte oss på forhånd. Vi fordeler taletid etter ”først til mølla”-prinsippet, så det lønner seg å melde fra om innledere i god tid før seminaret!

Nøyaktig dato og endelig program for seminaret kommer snart. Hvis dere har forslag om hva seminaret bør inneholde, så ta kontakt!

Med de beste hilsener

Sara Kahsay

Jordmor/prosjektkoordinator, NAKMI

Tlf: 23 01 60 71

e-post: [email protected]

Hamad Raza Syed

Lege/stipendiat, NAKMI

Tlf: 22 85 06 61

e-post: [email protected]