Nasjonalt forum for menneskerettighets undervisning 2005

0Shares

Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge (HL-senteret)

Påmelding: Innen 2.9 kl. 10.00 pr. e-post til [email protected].

Annen praktisk informasjon: Nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning 2005