Stortingsvalget 2005

Valgdeltagelse blant personer med innvandrerbakgrunn er, ifølge undersøkelser gjort ved tidligere valg, svært lav.

Radio Latin-Amerika i Oslo i samarbeid med Radio Inter FM, Radio Tamil Murasam og avisen Utrop vil arrangere et møte for innvandrere der vi vil informere nærmere om det kommende Stortingsvalget.

Representanter for alle politiske partier vil være tilstede og holde innlegg og svare på spørsmål fra publikum.

Vi setter opp stands der deltakerne kan få veiledning om hvordan man stemmer.

Det blir musikk og underholdning.

Valgmøte vil finne sted på Rockefeller i Oslo, søndag den 4. september kl. 16.00.

Arrangementet sendes direkte FM 105,8 og via internet (www.radiolatinamerika.com)

Fri entré.

Alle er hjertelig velkommen

Radio Latin-Amerika

Norges største fremmedspråklige lokalradio. Sender på FM 105,8 og ”live” 24-timer radio over internet.

Radio Inter FM

Er blant de første lokalradioer som ble opprettet i Oslo i begynnelsen av 80- åra. Sender daglig på 9 språk på FM 107.7.

Radio Tamil

Finner du på FM 105,8. Sender på tamilsk mandag, torsdag og søndag.

Utrop

Norges eneste avis som retter seg mot alle etniske minoriteter med nyheter og aktualiteter om det flerkulturelle Norge.