Presseseminar og debatt: Turistvisum — bare for rike turister fra rike land?

Avisen Utrop i samarbeid med Mangfold i Arbeidslivet (MiA) har derfor tatt initiativ til en presseseminar og debatt for å diskutere problemstillingen.


  • Velkommen V/ Majoran Vivekananthan, redaktør i Utrop
  • Kan innvandrere og flyktninger fra en del land få besøk av familie og venner? (berørte personer forteller sin historie)
  • Er det mulig for (etniske) nordmenn å invitere folk til turistbesøk fra land med visumplikt? V/ Rolf Unseth Aakervik, Mangfold i Aarbeidslivet)
  • Kan studenter eller andre unge mennesker fra land med visumplikt komme som turister til Norge for å bli kjent med Norge? V/ Juan Pablo Orieta, MiA
  • Representant fra Utlendingsdirektoratet (UDI) V/ Underdirektør Cecilie Sande Amundsen i Oppholdsavdelingen


Paneldebatt

Arr: Utrop- Norges første flerkulturelle avis og Mangfold i Arbeidslivet (MiA)