Vi introduserer Top10 2005For et år siden offentliggjorde vi Norges første Top10 liste – rangeringen av de ti ledende internasjonale kvinnene i Norge. Vi rettet fokus mot de som har lykkes best i å integrere seg i det norske arbeidsmarkedet – til inspirasjon og nytte for dem som kommer etter – og til ettertanke for ledere som ikke lykkes i å rekruttere mangfold. Listen fikk stor oppmerksomhet i riksdekkende presse.


Nå møter de ti kvinnene til debatt på medlemsmøtet til AIPBW (Association for International Professional and Business Women). Her forteller kvinnene om hvorfor de har lykkes og hva som må til for at flere skal følge i deres fotspor.


Samtidig introduseres Top10 2005. Denne gang skal både internasjonale kvinner og menn rangeres. Top10 listen for kvinner og menn blir klar i høst, og kandidater nomineres nå fortløpende. Listen blir den første av sitt slag i Norge.


I fjorårets jury satt blant andre leder for Utlendingsdirektoratet Trygve G. Nordby og leder i Mercuri Urval Øystein W. Løken.


Vel møtt!Tid: Onsdag 7 september kl 18-21


Sted: Posthuset (Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo sentrum. Auditoriet (1. et.)

Kontakt informasjonAIPBW Chair – Joanne Nerland – 90 11 39 74

Mail address: [email protected]


Top 10 Prosjektleder – Lisa Cooper – 90 13 39 27,

Mail address: [email protected]


www.thetop10.no