Innvandrerbarns- og ungdoms læringssituasjon og kunstfagenes betydning for innhold, metode og verdi

0Shares


Gjennom foredrag og sesjoner presenteres utfordringer, idéer og forslag fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge.


Konferansen Kultur uten filter arrangeres i samarbeid med Nordiska Lärarorganisationers Samråd, København, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors, Utdanningskontoret, Reykjavik og Mångkulturellt centrum, Botkyrka, Sverige. I Norge: Nasjonalt senter for fl erkulturell opplæring, Norsk senter for barneforskning, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Oslo kommune, Seksjon for utdanning, integrering og kvalifi sering, Internasjonalt Kultursenter og Museum, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene, Finsk-norsk kulturinstitutt og Norden i Fokus. Konferansen er støttet av Nordisk Kulturfond, Norden i Fokus og Oslo kommune.

Program og påmeldingsskjema finner du på www.fellesradet-fks.no