Vernet mot rasistisk hets – gjenopprettet eller fortsatt borte?

0Shares

I tiden etter Høyesteretts frifinnelse av Terje Sjølie har det vært fritt

fram for rasistisk hets i Norge. Grensen for hva det er lovlig å si ble

flyttet så langt at samtlige anmeldelser har blitt henlagt. Dette reagerte Antirasistisk Senter og Det Mosaiske Trossamfunn på og sammen med SMED ba vi FN om å vurdere om Norge overholdt sine forpliktelser mht. rasediskrimineringskonvensjonen. FN ga Norge en skarp korreks, og hele uttalelsen er nå oversatt til norsk og kan leses

http://www.antirasistisk-senter.no/nyheter/CERD-dok.htm

Men hva betyr en uttalelse fra en FN-komité? Vil vernet mot rasistisk hets bli gjenopprettet? Får dette noen betydning for minoritetene? For domstolene? For påtalemyndigheten?

Dette belyser vi i et seminar torsdag 20. oktober hos Antirasistisk Senter i Storgaten 25.

Vi har vært så heldige å få Morten Kjærum er medlem av FNs rasediskrimineringskomité og direktør for Center for Menneskerettigheter i København kommer for å fortelle om avgjørelsen som vil få stor betydning både i Norge og internasjonalt.

Problemstillingen vil bli belyst av representanter for minoriteter, frivillige organisasjoner, justisdepartementet og riksadvokaten.

Detaljert program vil bli sendt ut så fort alle brikkene er på plass.

For påmelding og ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Antirasistisk Senter

Informasjonsleder Henrik Lunde

[email protected]

23 13 90 00

92 66 17 14