UDIs erfaringskonferanse – enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

0Shares

Sted: Oslo, Felix konferansesenter, Aker brygge.


Påmeldingsfrist er satt til 1.november. Informasjon om påmelding og kostnader finner her .

Kode: udinov2005 brukes ved innlogging.


Tema som vil bli berørt i år vil blant annet være:


  • Inkludering og mangfold – St.meld. 49
  • Barnekonvensjonen
  • Oppsporing og hjemlandsorientering – tilknytningsperspektivet
  • Nettverksarbeid – mottak og vertskommune
  • Slektens betydning i den enslige mindreåriges liv
  • Pågående prosjekter


Innledere vil blant annet være Magne Raundalen, Mette Bengtsson fra Nic Waals Institutt, representanter fra ISS -International Social Service, representanter fra Barne og Familie departementet – BFD, representanter fra frivillige organisasjoner og fra kommuner

Følg med på nettsidene for å få programmet for konferansen.