Åpent PhD-kurs: Orientalisme/post-kolonialisme

0Shares

Påmelding: snarest til professor i japansk Mark Teeuwen: [email protected]

Kurset er åpent for PhD-studenter (master-studenter hvis plass).


Har du spørsmål, ta kontakt med Iselin Frydenlund ([email protected]), Ane Mannsåker Roald ([email protected]) eller Mark Teeuwen ([email protected]).


Poeng:

1 poeng per dag du deltar på.

1 poeng per fremleggelse.

Det er mulig å få tildelt flere poeng ved å skrive et essay om din forfatter og/eller region.


Program:


Torsdag 17. november:


Orientalisme og post-orientalisme: noen viktige forfattere

Innledning: Førsteamanuensis (Institutt for kulturstudier og orientalske språk) Berit Thorbjørnsrud innleder om Edward Said.


Deretter fremleggelser av stipendiater: hver fremleggelse 20 min. + 30 min. diskusjon (foreslå selv en forfatter utenom Said).

Foreløpig har følgende stipendiater meldt seg på:

Jacob Høigilt: Contending visions of the Middle East av Zachary Lockman

Ane Mannsåker Roald: “The scramble for Post-colonialism” av Stephen Slemon, i Ashcroft, Bill, et al, (red) The Post-Colonial Studies Reader (1995).

Iselin Frydenlund: Politisk bruk av orientalismebegrepet hos Susantha Goonatilake


Fredag 18. november:


Orientalismens innflytelse på debatten i ulike regioner

Innledning: Førsteamanuensis (Institutt for kulturstudier og orientalske språk) Arild Ruud innleder om post-orientalisme i Sør-Asia

Professor Mark Teeuwen (Institutt for kulturstudier og orientalske språk) innleder om orientalisme-debatten i Japan.


Deretter fremleggelser av stipendiater: hver fremleggelse 20 min. + 30 min. diskusjon (foreslå selv en region og finn selv ditt pensum).

Foreløpig er følgende temaer meldt inn:

Iselin Frydenlund: Orientalisme i studiet av buddhismen

Geir Heierstad: The noble savage. Romantisering av urfolk i Sør-Asia.

Jacob Høigilt: Orientalisme og politisk islam.

Ane Mannsåker Roald: Demokrati: et orientalistisk prosjekt i Midtøsten?