Fafo-frokost med paneldebatt om demokratiet i et flerkulturelt

Om lag 100 000 ikke-vestlige innvandrere jobber i Norge i dag. Ingen av disse deltok på LO-kongressen i 2005. Kun én av de nesten 100 menneskene som skal fylle regjeringskontorene har innvandrerbakgrunn. Stortinget har 169 representanter, og bare én av disse har ikke- vestlig opprinnelse. Hvor representativt er vårt representative demokrati?

Utgangspunktet for debatten er en fersk Fafo-rapport ”Én mann – én stemme?”. Rapporten avdekker at innvandrere er sterkt

underrepresentert i den norske fagbevegelsen og at LO gjør svært lite aktivt for å inkludere innvandrere. Dette er bakteppet for en videre diskusjon om demokratiet i det flerkulturelle Norge;

• Hvorfor når ikke innvandrere til topps i fagbevegelsen, i

politikken og på arbeidsmarkedet?

• Hvilke virkemidler er best egnet for å gi innvandrerne en kropp som synes og en stemme som høres i det offentlige rom?

• Er kvotering veien å gå, eller må vi ta tiden til hjelp?

Program

Innledning ved Fafo-forsker Monica Lund (som har skrevet rapporten

“Én mann – én stemme?” sammen med Jon Horgen Friberg)

Paneldebatt med følgende deltakere: Ellen Stensrud, LO-sekretær med ansvar for LOs innvandrerpolitikk de siste fire årene, Elwis Chi

Nwosu, Leder for Fagforbundet i Barne- og familieetaten i Oslo, Jon Rogstad, Dr. polit i Sosiologi. Forsker ved Institutt for samfunnsforskning på temaer som etniske minoriteter, arbeidsmarked og politisk deltakelse, Saera Khan, Nyvalgt stortingspolitiker for Oslo AP, medlem av kommunal-

og forvaltningskomiteen, Ann Helen Aarø, Juridisk fagsjef på SMED med hovedansvar for å profilere SMED i forhold til arbeidslivsspørsmål, Per- Willy Amundsen: Nyvalgt på stortinget for Troms. Fraksjonsleder for Frp i kommunal- og forvaltningskomiteen, Frps nye innvandringspolitiske talsmann. Møteleder: Forsker Anne Britt Djuve, Fafo

Det åpnes for innspill fra salen.

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra 08:15. Seminaret er gratis. Påmelding sendes på e-post til [email protected] senest fredag 18. november. Påmeldingen må inneholde navn og e-post-adresse på deltaker (e) og evt. bedrifts-/organisasjonsnavn, vær vennlig å spesifiser hvilket arrangement påmeldingen gjelder. Begrenset antall plasser. Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor.