MAQUILA-INDUSTRIEN I MEXICO OG KVINNERS ARBEIDSFORHOLD

0Shares

MAQUILA-INDUSTRIEN I MEXICO OG KVINNERS ARBEIDSFORHOLD


Torsdag 01. desember 2005, kl. 18.30-21:00


Auditorium 7, Eilert Sundt hus (SV-fakultetet, Blindern)


I 2005 er det førti år siden maquila-industrien startet i Mexico. Denne industrien består av multinasjonale selskaper som har etablert seg i Mexico, nær grensen til USA, med fabrikker som tollfritt importerer materialer, for så å eksportere ferdige produkter ut av landet. Dette seminaret har som mål å beskrive noen av de viktigste trekkene ved denne grenseindustrien. Temaene som vil bli vektlagt er maquilaen som et industriprosjekt, og de sosiale og arbeidsmessige konsekvensene; arbeidsforholdene i denne industrien, og konsekvenser for kvinners arbeid. Foredraget vil ha et dobbelt formål:


1) å vise maquilaen som en industriprosess som har blitt formet av

interaksjonen mellom internasjonale elementer og regionale/lokale

faktorer i den meksikanske virkeligheten.

2) å evaluere på hvilken måte denne typen industriprosjekter har

påvirket den sosiale og økonomiske situasjonen i en region i Mexico.


Dra. Cirila Quinteros Ramirez


Meksikansk sosiolog. Doktorgrad fra el Colegio de México, Forsker El

Colegio de la Frontera Norte. Gjesteforsker ved Iberoamerikanska

institutet, Göteborgs universitet.


(Foredraget oversettes fra spansk til norsk)


PROGRAM18:30: Utstilling av Meksikansk ”mesa” (offeralter) og av plakater

fra den meksikanske designeren Leoncio Espinosa


19:00: Foredrag og diskusjon om Maquila-industrien i Mexico


Gratis inngang


Arr:

Latinamerikansk Forening ved UiO (ALA)


Støttet av: Norsk Folkehjelp Oslo- OASEN, Kvinner krysser grenser