Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred

0Shares

Onsdag 7. desember kl 1830 på Galleriet i Håndverkeren konferansesenter vil vi holde vårt stiftelsesmøte for Universelt Fredsforbund i Norge. Det er en glede for oss å kunne invitere deg som vår gjest. Tilsvarende arrangementer har vært holdt i mange land og innen utgangen av desember vil Forbundet ha lokale avdelinger i 120 nasjoner.

I september i høst ble The Universal Peace Federation stiftet i New York, parallellt med at FN hadde sin 60. generalforsamling. Vårt opprinnelige forslag (fremført av Fillipinske myndigheter) om et interreligiøst råd som en del av FN har foreløpig ført frem til en resolusjon der FN oppfordrer til interreligiøs dialog.

I tråd med denne resolusjonen ble UPF etablert. Dr. Sun Myung Moon, som iniativtager, er for tiden på en 100 dagers verdensturne for å tale ved ulike lands stiftelsesmøter. I flere nasjoner har møtene funnet sted på nasjonalt nivå med god pressedekning.

UPF vil i sitt arbeide for fred alltid ha et globalt og helhetlig perspektiv og være en videreføring av arbeidet som IIFV har drevet siden starten i 1999.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen og ser fram til å møtes .


Vennlig hilsen

Steinar Murud

leder IIFV Norge

Send din påmelding pr mail til [email protected]