Åpen & Skjult

I samarbeid med Akershus Fylkeskommune arrangerer Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) Oslo og Akershus et stor konferanse om homofili 19. januar 2006.

Denne konferansen vil ta for seg hvordan man kan jobbe lokalt og regionalt for å skape møteplasser, starte opp lokale prosjekter samt drive et kvalitativt arbeid for og med lesbiske, homofile og bifile i Akershus. Du kan nå melde deg på konferansen direkte her på nettet.


Akershus Fylkeskommune og LLH Oslo og Akershus samarbeider om folkehelsedelen i fylkets handlingsprogram for 2004 – 2007. Dette samarbeidet har ført til prosjektet ”Trygge væresteder og aktivitet for bedre psykisk helse” i regi av LLH Oslo og Akershus. Dette prosjektet ble startet i 2004 og skal videreføres fram til 2007. Prosjektet har snart passert sitt første virksomehetsår og konferansen arrangeres som en del prosjektet og videreføringen av det. Vi ønsker at konferansen skal skape et fundamentet for videreføringen av prosjektet, samt spre kunnskap om tiltakene prosjektet omfatter.

Videre ønsker vi at konferansen skal bidra til å øke kompetansen på området og gi deltakerne nyttige ideer og kunnskap om hvordan man kan sette denne tematikken på dagsorden lokalt i kommuner, i organisasjoner, på skolen og i fritidsklubben.

Konferansen vil avholdes i Akershus Fylkeskommunes fylkestingssal. Videre vil det bli servert middag på kvelden etter konferansen med kulturelle innslag. Blant deltakerne på konferansen vil det delta personer ansatt innenfor helsevesenet, skolen, fylkeskommunen, i regionale organisasjoner, kommuner og medlemmer fra ulike politiske partier på fylkes og kommunalt plan. Konferansen vil åpnes av Likestillingsminister Karita Bekkemellom.

Mer informasjon: Invitasjon til deltagelse på konferansen


Deltageravgift: 400 kr. pr pers. (Reisekostnader refunderes ikke)

Påmeldingsfrist: Mandag 9. januar

Innbetaling: Innbetaling av deltakeravgift skal skje til konto nr. 9001.23.18862

(MERK: Deltageravgift Åpen & Skjult)

Påmelding skal skje til e-post: [email protected]